CHO VAY THE CHAP MUA NHA, XE OTO, KINH DOANH

        PVCOMBANK HỖ TRỢ VAY VỐN Bạn Cần Vốn Kinh Doanh. Bạn Cần Mua Nhà, Mua Xe. Với lãi suất ưu đãi 0.66%/tháng. Hỗ trợ 75 – 85 % giá trị tài sản. Khoản vay CN từ 200triệu  – 10 tỷ. Hỗ trợ D.Nghiệp vay từ 1tỷ  – 20 tỷ. Thời Hạn vay lên tới 20 Năm. Xin liên hệ :Chuyên viên tư vấn tài chính KHCN Mr Thanh: 0906802960  

Chia sẻ: